Niemand is perfect!

Vraag: Ik stel veel te hoge eisen aan mijn collega’s. Ik kom in conflict. Ik heb hierdoor al enkele malen gewisseld van werk. Hoe doorbreek ik dit patroon?

De snelste weg om ongelukkig te zijn, is je te vergelijken met anderen. De mens heeft de onhebbelijke neiging om zichzelf te vergelijken met zijn medemens,  en dan vooral met zij die het beter zouden hebben. De verstaalslag naar de werkvloer is dan snel gemaakt.

Het is al een zeer nuttige reflex om dit te zien gebeuren en te bekijken waar de moeilijkheid zich stelt. Want niemand is perfect!  Misschien is het wel helemaal niet jouw verantwoordelijkheid om je collega’s te evalueren.

Vergeet niet dat een werkvloer ook een groeiomgeving is waar mensen groeien op persoonlijk en/of op professioneel niveau. Ga na wat de impact is van een collega zijn/haar gedrag op jouw dagelijks presteren. Koppel die 2 los van elkaar.

Een eenvoudig credo kan je alvast helpen! “If you see something good, give a compliment. If you see something wrong, offer your help”.  Dit gedrag neerzetten is een manier om jouw werkplezier terug te vinden.

Meer inspiratie? Lees dan het hoofdstuk ‘Doen’ in ons boek ‘Job zoeken: Check’